E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia ze środków Funduszu Pracy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku zamiarem dokonania zamówienia:

przeprowadzenie szkoleń indywidualnych

„Pakiet uprawnień ratownika wodnego: ratownik wodny, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, sternik motorowodny”

dla 7 osób bezrobotnych

finansowanych ze środków Funduszu Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza

 

instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do składania ofert na organizację w/w szkoleń.

Zamawiający dokona wyboru instytucji szkoleniowej do realizacji w/w zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi publiczne służby zatrudnienia przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli jest ona niezgodna z przepisami prawa i warunkami określonymi przez Zamawiającego.

 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zgodnie ze Zasadami dokonywania wyboru instytucji szkoleniowych,(których usługa nie przekracza 30 000 euro) – Załącznik nr 1.

Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2.

Po zapoznaniu się z zasadami i kryteriami wyboru instytucji szkoleniowej oraz sposobem oceny kryteriów, Wykonawca wypełnia Ofertę szkoleniową – Załącznik nr 3.

 

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy udzielać w formie papierowej lub  elekronicznej  na adres e-mail: m.kwasowiec@praca.radzyn.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2017r.

 

Jednocześnie informujemy, iż złożenie oferty szkoleniowej nie będzie wiązało stron.

 

Osobą do kontaktu jest Pani Marzena Kwasowiec tel. kontaktowy 83 3526317

Aktualność dodana przez: Nina Marzec - Muniowska (2017-07-04 14:10:18)
Data wydarzenia : 2017-07-04
Data publikacji : 2017-07-04

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://praca.radzyn.pl/wydarzenie/222/zapytanie-ofertowe-dotyczace-szkolenia-ze-srodkow-funduszu-pracy