E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego

Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 149 a § 1 w zw.  z art. 155 a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.), ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. 

Informacja o wyborze Wykonawcy szkolenia w projekcie "Aktywni 30+ (III)" Działanie 9.2 RPO WL

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru instytucji szkoleniowej do realizacji szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego i komputera z egzaminem ECDL”

Nabór do służby w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

Uprzejmie informujemy, iż Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim prowadzi nabór do służby na docelowe stanowisko starszy ratownik medyczny służby.

Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia ze środków Funduszu Pracy

Znak sprawy: 551.10.2017.MK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku zamiarem dokonania zamówienia:

przeprowadzenie szkoleń indywidualnych

„Pakiet uprawnień ratownika wodnego: ratownik wodny, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, sternik motorowodny”

dla 7 osób bezrobotnych

finansowanych ze środków Funduszu Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza