E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 47247
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4737
Przyznanie statusu bezrobotnego 2524
Utrata statusu bezrobotnego 2865
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2673
Utrata statusu poszukującego pracy 2437
Rejestracja bezrobotnych 10116
Rejestracja przez Internet 4148
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2570
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3749
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3021
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2280
Rejestracja poszukujących pracy 4361
Rejestracja przez Internet 3747
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2254
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 2540
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2275
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4836
Prawa bezrobotnych 3189
Obowiązki bezrobotnych 3043
Prawa poszukujących pracy 2562
Obowiązki poszukujących pracy 2604
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9508
Pośrednictwo pracy krajowej 3196
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3317
Poradnictwo zawodowe 3901
HARMONOGRAM ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH W I KWARTALE 2017 R. 736
HARMONOGRAM ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH W II KWARTALE 2017 R. 193
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2999
Szkolenia 6933
Inne formy podnoszenia kwalifikacji 3071
Bon szkoleniowy 2116
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2509
Staże 6437
Bon stażowy 4646
Bon zatrudnieniowy 2884
Bon na zasiedlenie 3811
Prace interwencyjne 3620
Roboty publiczne 3287
Prace społecznie użyteczne 3939
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3123
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 8378
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13958
Wysokość świadczeń pieniężnych 6900
Zasiłek dla bezrobotnych 4404
Prawo do zasiłku 4024
Utrata prawa do zasiłku 2544
Okres pobierania zasiłku 3266
Ubezpieczenie zdrowotne 2741
Dodatek aktywizacyjny 3253
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7024
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4343
Zwrot kosztów przejazdu 3174
Zwrot kosztów zakwaterowania 2680
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki 3213
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2808
Pożyczka szkoleniowa 4042
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2385
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2598
Inne finansowe formy wsparcia 3483
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 2859
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2441
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1362
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok 89
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 rok 853
BAROMETR ZAWODÓW 2017 r. 1302
Powiatowa informacja sygnalna dotycząca zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radzyńskim w II półroczu 2016 r. 184
Dokumenty do pobrania 13756
Agencje zatrudnienia 4119
Inne informacje 3136
Ciekawe strony internetowe 2278
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4211
Podpis elektroniczny 1501
Profil zaufany 1655
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19806
Zgłoszenie oferty pracy 4717
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4096
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2613
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4347
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2152
Pośrednictwo pracy 2401
Poradnictwo zawodowe 2272
Staże 3805
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2070
Prace interwencyjne 2235
Roboty publiczne 2154
Prace społecznie użyteczne 3431
Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 3707
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2254
Pośrednictwo pracy 2305
Staże 5075
Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 3605
Prace interwencyjne 2467
Roboty publiczne 2170
Prace społecznie użyteczne 3334
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8632
Pośrednictwo pracy krajowe 2625
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2398
Poradnictwo zawodowe 2325
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3206
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3564
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2203
Staże 15807
Bon stażowy 3349
Bon zatrudnieniowy 2525
Bon na zasiedlenie 3929
Prace interwencyjne 3740
Roboty publiczne 2977
Prace społecznie użyteczne 3520
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1474
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5160
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2604
Grant na telepracę 1620
Świadczenie aktywizacyjne 1560
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia 2228
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2054
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2387
Zwolnienia grupowe 2144
Wysokość świadczeń pieniężnych 3887
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 2310
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 2236
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2258
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 5057
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2572
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3677
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1994
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2366
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2235
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1981
Tryby postępowania 2422
Wymagane dokumenty 2060
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1945
Opłaty 2206
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3324
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2387
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2036
Dokumenty do pobrania 10578
Inne informacje 2359
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2468
Urząd Pracy - kontakty
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 42921
Struktura Urzędu 6005
Status prawny Urzędu Pracy 6149
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4458
Programy 4201
Programy specjalne 3038
Program specjalny pn. "Młodzi - Aktywni" 3879
Program specjalny pn. "Inwestujmy w młodych ludzi" 3181
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia 2800
Program regionalny Ludzie młodzi 1684
Program Regionalny „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” 984
Program Regionalny DROGI - MOSTY -RZEKI 288
Projekty EFS 4899
W trakcie realizacji 2614
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (III) (Poddziałanie 1.1.2 PO WER) 301
Aktywni 30+ (III) 282
Zakończone 2649
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (II) (Poddziałanie 1.1.2 PO WER) 1064
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (I) (Poddziałanie 1.1.2 PO WER) 2034
Aktywni 30+ (II) 999
Aktywni 30 + 1328
Outplacement dla oświaty (Poddziałanie 8.1.2 PO KL) 1030
Kompetentna Kadra 2013 (Poddziałanie 6.1.2 POKL) 2463
Czas na zmiany - inwestuję w siebie (Poddziałanie 6.1.3 POKL) 4620
Kompetentna Kadra 2012 (Poddziałanie 6.1.2 POKL) 2298
Kompetentna Kadra 2011 (Poddziałanie 6.1.2 POKL) 2312
Kompetentna Kadra 2010 (Poddziałanie 6.1.2 POKL) 2135
Zatrudnienie na 5 (Poddziałanie 6.1.2 POKL) 2112
Krok do kariery (Działanie 1.2 SPO RZL) 2217
Skorzystaj z drugiej szansy (Działanie 1.3 SPO RZL) 2375
Zaplanuj swoją karierę (Działanie 1.2 SPO RZL) 2422
Aktywny może więcej (Działanie 1.3 SPO RZL) 3984
Najtrudniejszy pierwszy krok (Działanie 1.2 SPO RZL) 2427
Stawiam na siebie (Działanie 1.2 SPO RZL) 2217
Jesteśmy potrzebni (Działanie 1.3 SPO RZL) 2169
Przydatne linki dotyczące projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2513
Wolontariat Europejski w ramach Programu "Młodzież w działaniu" 3992
Wolontariat Europejski w pigułce 2540
Jak zostać Wolontariuszem Europejskim? 2415
Analizy i statystyki 3858
Statystyki 2740
2017 275
2016 1113
2015 1917
2014 2416
2013 2714
2012 2654
2011 2591
2010 2550
2009 2816
2008 2652
2007 2573
Publikacje PUP 3272
2016 794
2015 1796
2014 1956
2013 2652
2012 2723
2011 2618
2010 2598
2009 2667
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4000
Kadencja 2017 - 2021 45