E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-01-11

  DO 100 TYS. ZŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY Z POGRANICZA EDUKACJI I RYNKU PRACY

  Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Grant w wysokości do 100tys zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy.  

 • 2017-01-09

  Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia finansowanego ze środków Funduszu Pracy

  Znak sprawy: 551.1.2017.MK

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia „Księgowość w działalności gospodarczej”

  dla 1 osoby bezrobotnej

  finansowanego ze środków Funduszu Pracy

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  zaprasza

   

   

   

 • 2017-01-04

  Zaproszenie dla Pracodawców

  W związku z przystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim
  do sporządzenia listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy na rok 2017, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667)

   

  zapraszamy

   

  Pracodawców, Organizacje pracodawców oraz Organizacje związkowe

   

  do zgłaszania swoich propozycji w tym zakresie na piśmie na adres:

  ul. Chomiczewskiego 10, 21-300 Radzyń Podlaski

  lub na adres e-mailowy: m.kwasowiec@praca.radzyn.pl

 • 2016-11-08

  „Czas na nowe kwalifikacje!”

  „Czas na nowe kwalifikacje!” – projekt realizowany przez Joannę Mirowską – Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego Viamed

   

  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Projekt skierowany jest do osób z województwa lubelskiego w wieku 30 lat i więcej, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych wymagań:

  • Są osobami bezrobotnymi, długotrwale bezrobotnymi lub biernymi zawodowo;
  • Są osobami niepełnosprawnymi;
  • Są rolnikami lub członkami ich rodzin zarejestrowanymi w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzającymi odejść z rolnictwa.

  W ramach projektu bezpłatnie oferuje się:

  1. Indywidualne Plany Działania ( IPD)
  2. Poradnictwo zawodowe
  3. Szkolenia zawodowe ( do wyboru jedno):
  • Opieka i zarządzanie usługami dla osób starszych
  • Instalator systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła
  • Profesjonalny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera
  • Kucharz małej gastronomii – pomoc kuchenna
  • Pracownik magazynu z obsługą programu sprzedażowo – magazynowego.
  1. Staże zawodowe 3 – miesięczne
  2. Pośrednictwo Pracy

  Dodatkowo zapewnia się:

  • profesjonalną kadrę wykładowców
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych
  • Stypendia szkoleniowe
  • Stypendia stażowe w wysokości 1750 zł, netto/miesiąc
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń.

  Dla minimum 28 Uczestników/ czek Projektu zostało przewidziane zatrudnienie po stażu.

  Grupa szkoleniowa będzie liczyć  średnio 11 osób. Szkolenia będą odbywać się w miejscowości, w której zbierze się grupa. Miejsce oraz harmonogram dostosowany będzie do potrzeb i preferencji uczestników Projektu. Jednocześnie zapewnia się uczestnikom zwrot kosztów dojazdu w wysokości 12 zł. dziennie.

   

  Więcej informacji na stronie internetowej:

  www.pzpviamed.pl

  A także pod nr telefonu: 885 – 423 – 436

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji