E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-05-18

  Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia finansowanego ze środków Funduszu Pracy

  Znak sprawy: 551.6.2017.MK

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkoleń indywidualnych

  „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi

  – metoda TIG (141) – stal stopowa z egzaminem TÜV Rheinland”

  dla 2 osób bezrobotnych

  finansowanych ze środków Funduszu Pracy

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza

 • 2017-05-16

  Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia grupowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Znak sprawy: 551.5.2017.MK

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia grupowego

  „Ślusarz” dla 20 osób bezrobotnych

   

  w ramach projektu „Aktywni 30+ (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza

 • 2017-04-25

  Zapytanie ofertowe na szkolenie ze środków Funduszu Pracy

  Znak sprawy: CAZ IRP.551.4.2017.RR

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  W związku z zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego określonego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E”

  dla 1 osoby bezrobotnej

  finansowanego ze środków Funduszu Pracy

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  zaprasza

   

   

 • 2017-04-19

  Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o refundację

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych.

  Powiatowy Urząd Pracy oczekuje na przyznanie dodatkowych środków finansowych z Rezerwy Ministra.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji