E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-04-27

  Ruszyła rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Aktywni 30+ (II)

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

  prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe

   

   CUKIERNIK (10 osób)

   

  ŚLUSARZ (16 osób)

   

  MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (7 osób)

   

  w ramach  projektu pt.: „Aktywni 30+(II)”

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Oś Priorytetowa 9Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

 • 2016-04-21

  Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkoleń grupowych:

   

  CZĘŚĆ I: „Cukiernik” dla 10 osób bezrobotnych

  CZĘŚĆ II: „Ślusarz” dla 16 osób bezrobotnych

  CZĘŚĆ III: „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” dla 7 osób bezrobotnych

  w ramach projektu „Aktywni 30+ (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza

 • 2016-04-19

  Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia finansowanego ze środków Funduszu Pracy

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia „Kurs przedsiębiorczości”

  dla 16 osób bezrobotnych

  w ramach Programu Regionalnego „Ludzie młodzi”

  finansowanego ze środków Funduszu Pracy

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  zaprasza

 • 2016-04-18

  Inf. o pomocy w znalezieniu zatr. w kraju przez bezr. Polaków zarej. w norweskich urzędach pracy

  Departament Rynku Pracy działający przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłał informację o podjęciu wspólnych działań przez EURES w Norwegii  i Polsce mających na celu wsparcie bezrobotnych Polaków mieszkających w Norwegii. Podyktowane to jest pogorszeniem się sytuacji gospodarczej Norwegii i redukcją zatrudnienia w określonych dziedzinach gospodarki.  W wyniku wydarzeń w Norwegii polska strona zobowiązuje się do pomocy w znalezieniu zatrudnienia w kraju. Początkiem działań jest wybór doradcy EURES z WUP, pełniącego rolę koordynacyjną między polską a stroną norweską, a także współpracuje w tym zakresie z OHP oraz WUP i PUP. Następnie proponuje się przeprowadzenie akcji informacyjnych wśród polskich pracodawców głównie z branży budowlanej, produkcyjnej, stoczniowej oraz morskiej i w szczególności powiązanych z przemysłem  naftowym i gazowym . Zachęca się pracodawców poszukujących kandydatów do pracy w w/w branżach będący w stanie zaoferować odpowiednie warunki zatrudnienia w Polsce do składania ofert pracy w Powiatowych Urzędach Pracy. Będą one przekazane do koordynującego doradcy EURES z WUP. Strona norweska planuje organizację dni rekrutacyjnych w terminie 30 maja do 3 czerwca br. Rekrutacja zaplanowana jest w 4 miejscowościach, gdzie przebywa najwięcej bezrobotnych Polaków : Hausgesund (ok. 627 osób)  i Stavanger (ok. 1682 osób),  Kristiansand (ok. 475 osób) oraz Akershus (1050osób) lub Oslo (1108 osób). Przewiduje się wyjazd polskiego doradcy EURES z WUP wraz z pracodawcami lub samemu w celu pozyskania kandydatów do pracy w Polsce.  W przypadku braku możliwości osobistego udziału polskiego doradcy EURES przewiduje się wyjazd samych pracodawców bądź przekazanie do doradcy norweskiego polskich ofert pracy i zaprezentowanie ich podczas dni rekrutacyjnych.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji