E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-08-31

  Projekt dla pracowników oświaty

  Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

   

 • 2015-08-28

  Zaproszenie do składania ofert

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia

  „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego określonego dla prawa jazdy kat. C,C+E,C1,C1+E”

  dla 1 osoby bezrobotnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  zaprasza 

 • 2015-08-28

  Zaproszenie do składania ofert

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia

  „Kurs przedsiębiorczości z księgowością małych firm”

  dla 1 osoby bezrobotnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  zaprasza

   

   

 • 2015-08-28

  Zaproszenie do składania ofert

   

   

   

   

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia

  Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczna wymianą butli gazowych”

  w ramach projektu „Aktywni 30+” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 - Rynek pracy Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,

  dla 16 osób bezrobotnych

  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  zaprasza

   

   

   

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji