E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-04-29

  Projekt dla pracowników oświaty - REKRUTACJA TRWA

  Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

 • 2015-04-23

  Zaproszenie do składania ofert

  W związku zamiarem dokonania zamówienia: przeprowadzenie szkolenia „Techniki sprzedaży i pozyskiwanie klientów” dla 4 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Outplacement dla oświaty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 8.1.2) Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do składania ofert na organizację w/w szkolenia.

   

   

 • 2015-04-15

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r.

  Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego w 2015 roku. 

 • 2015-04-09

  Zaproszenie do złożenia oferty na szkolenie - projekt dla nauczycieli

  W związku zamiarem dokonania zamówienia: przeprowadzenie szkolenia „Księgowość małych firm” dla 1 osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Outplacement dla oświaty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 8.1.2)

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zaprasza

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji