E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-02-21

  NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

 • 2017-02-16

  Poszukiwani do udziału w badaniu: absolwentki i absolwenci szkół wyższych

  Poszukiwani do udziału w badaniu: absolwentki i absolwenci szkół wyższych

  Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie rozpoczęło badanie osób, którzy po 2003 r. ukończyli uczelnię wyższą z woj. lubelskiego i już nie studiują. Badanie potrwa do końca czerwca br. Krótka anonimowa ankieta służy porównaniu losów zawodowych osób po różnych kierunkach kształcenia. Dziękujemy za zaangażowanie i przekazanie linka znajomym.

  absolwenci.webankieta.pl

   

   

   

 • 2017-02-08

  Szkolenia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

  Szanowni Państwo,


  Wychodząc na przeciw potrzebom wielu pracodawców zatrudniających cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) przygotowała szkolenia z zakresu przepisów i praktycznych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce.


  http://bit.ly/szkoleniadlapracodawcow
 • 2017-02-08

  Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia finansowanego ze środków Funduszu Pracy

  Znak sprawy: CAZ IRP.551.2.2017.MK

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ”

  dla 1 osoby bezrobotnej

  finansowanego ze środków Funduszu Pracy

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  zaprasza

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji