E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-10-17

  FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY zaprasza do udziału w projekcie „Twój lepszy start”

  Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego z wykształceniem co najwyżej  ponadgimnazjalnym w wieku 30 lat i więcej, w tym osoby bezrobotne i rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani   w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne zamierzające odejść z rolnictwa.

  W szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat oraz osoby długotrwale bezrobotne.

   

  Działania w ramach projektu:

  1.     Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

  2.     Szkolenia:

  -Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E/140h (140h) Łuków

  -Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami do montażu instalacji solarnych (208 h) Radzyń Podlaski

  3.     Staże zawodowe (3 miesiące)

  4.     Pośrednictwo pracy

  5.     Bon na zasiedlenie (dla 3 osób, maksymalnie do 5 000 zł/osobę)

   

  W ramach projektu oferuje się:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • ubezpieczenie NNW
  • poczęstunek w trakcie zajęć
  • opiekę nad dziećmi podczas udziału w zajęciach
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu motywacyjnego
  • prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy
  • materiały edukacyjne i szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

   

  Więcej informacji o projekcie:

  Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie

  ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25 797 20 75

  e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl

 • 2016-10-17

  Oferta wsparcia w ramach projektu „Kwalifikacje i Doświadczenie”

  „Kwalifikacje i Doświadczenie” – We wsparciu mogą wziąć udział osoby bezrobotne (w tym rolnicy i ich domownicy zarejestrowani jako os. bezrobotne, zamierzające odejść z rolnictwa) lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do minimum jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

   

  Każdy uczestnik skorzysta z grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz 120 godzin szkolenia z wybranego zakresu:

   

  • Monter instalacji OZE

  • Grafik komputerowy      

  • Specjalista ds. finansowo-kadrowych

  • Specjalista ds. księgowych

  • Magazynier

  Ponadto uczestnicy skorzystają z pośrednictwa pracy i 3-miesięcznych staży zawodowych.

   

   

  W ramach projektów zapewnia się:

  • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
  • materiały szkoleniowe i podręczniki,
  • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
  • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
  • catering podczas szkoleń.

   

  Kontakt:

  Centrum Szkoleń i Innowacji

  Aleje Racławickie 8, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin

  Tel./fax: 81 533 78 29, Tel.: 81 534 60 98, Tel. kom.: 505 634 041, e-mail: kid@csi.info.pl

  Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 • 2016-10-06

  BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE

  Jeżeli:

  • Masz powyżej 25 lat
  • Mieszkasz lub pracujesz na terenie woj. Lubelskiego
   Masz maksymalnie wykształcenie średnie
  • Nie posiadasz znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym

  Zgłoś się na szkolenie z zakresu ICT na poziomie A w 5 obszarach:

  • Informacja (Internet)
  • Komunikacja (poczta elektroniczna, portale społecznościowe)
  • Tworzenie treści (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
   Bezpieczeństwo (oprogramowanie antywirusowe)
  • Rozwiązywanie problemów (wsparcie techniczne)
 • 2016-10-06

  Proj. ZNÓW AKTYWNI ! POWRÓT NA RYNEK PRACY

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji